how to stop other domains to 301 redirect to my website domain

האם ניתן לעצור הפניות 301 זדוניות מאתרים שקיבלו עונש מגוגל?

מה היה קורה אילו מישהו היה קונה דומיין שקיבל ענישה מגוגל, ומפנה את כל העמודים שבו לאתר שלכם? כן, זה נקרה Negative SEO - פעולות זדוניות שנועדו להוריד אתכם בדירוגים או לגרום לאתר שלכם להיענש על-ידי גוגל או כל מנו...