seo news july 2018

כל העדכונים הלוהטים בעולם הקידום האורגני – יולי, 2018

החודש האחרון היה עמוס בשינויים ועדכונים מגוגל ודובריה השונים, ובעיקרם ג'ון מולר. לכן להחלטתי לאגוד את כל העדכונים המרתקים הללו לכדי מאמר אחד המרכז בצורה מאמלק"ת את כל התובנות החשובות במקום אחד. איך תראה גרסת המ...
עדכון פנדה - חלק ב'

לחבק את הפנדה חלק ב’ – כל מה שצריך כדי להתכונן לשילוב הפנדה באלגו

בשבוע שעבר, בחלקו הראשון של המאמר (לחבק את הפנדה חלק א'), סיפרתי שהפנדה הפכה להיות חלק מאלגוריתם הליבה של גוגל. בתוך כך, הצגתי את הצעדים שכדאי לנקוט כדי שהפנדה לא תדרוך לכם על הראש :) או במילים אחרות, הצגתי צעד...