webmaster central help forum

האם גוגל תעניש את אתרכם עקב קניבליזציה של מילות מפתח?

הנושא של קניבליזציה של מילות מפתח מעסיק מקדמי אתרים מידי פעם? האם שימוש חוזר ונשנה באותם ביטויים עשוי לגרום לאתר שלכם לקבל עונש מגוגל של הסרה מתוצאות החיפוש לאלתר? האם כל שימוש חוזר בביטויים באתר מוגדר כקניבליז...