עדכון גוגל הקרוב

עדכון פינגיוון או עדכון פנדה – מה בדרך?!

באחד הפוסטים האחרונים צויין מתי משוער עדכון הפנדה הקרוב. כאמור, גארי איליס ציין שאנחנו סך הכל מרחק של חודשים ספורים מהעדכון הקרוב. מידת הערפול סביב העניין היא עדיין רבה. בפרפרזה משעשעת אפשר לומר שדיווחי העדכוני...