Crawl Stats

איך לנתח את דו”ח הנתונים הסטטיסטיים של סריקה?

בשבוע שעבר התייחסתי לדו"ח סטטוס האינדקס שנמצא ב- Search Console והסברתי כיצד הבנה מעמיקה שלו יכולה לסייע לכם לאתר ולחזות בעיות של גוגל בסריקת האתר שלכם, ואיך כל הסיפור הזה בכלל משליך על תקציב הזחילה. השבוע נ...