HTTP to HTTPS

HTTPS וסטוק רדבול: דברים שאתם חייבים לדעת לפני שעוברים לאתר מאובטח!

מנהל אתר פנה אליי לאחרונה ואמר לי: "אני חייב לעבור לאתר HTTPS ! איך עושים את זה?" ישר חשבתי לעצמי: רגע... מי אמר שאתה חייב? מה המטרות שלך? איזה סוג אתר בבעלותך? שנייה לפניי שאתם קונים סטוק של רדבול ומאלצים את ע...